4 หน่วยงานผนึกกำลังลงนาม MOU สนับสนุนงานวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลน และปัญหาน้ำท่วม