สวก.จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยของ สวก.