กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรม“รดน้ำขอพร”เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561