สวก. จัดพิธีลงนามสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย และการสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกลุ่มเรื่อง “อาหารสุขภาพและความงาม”