สวก. ทำบุญประจำปี ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี