สวก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 43 ปี