สวก. จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยโครงการ การพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านการสลายเซลล์ข้อเข่าจากการสกัดหยาบของลำไย และ การปรับปรุงตำรับ Longanoid ครีมป้องกันข้อเข่าเสื่อม