สวก. ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561