สวก. เข้าร่วมแถลงข่าวโครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน Promoting Life Science Innovation with Investment (Promoting I with I) ปีที่ 2