สวก. เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2561