สวก.จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย “การผลิตไหมครบวงจรแบบไม่เบียดเบียนสำหรับอาหารเสริมและเครื่องสำอาง”