สวก. ร่วมแถลงข่าวผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ