สวก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบ 8 ปี