คณะผู้บริหาร สวก. ให้การต้อนรับคณะผู้แทน ป.ป.ช. ในการเข้าเยี่ยมชม (Site Visit) พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ สวก. ในโอกาสที่ได้ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นอันดับ 1 ขององค์การมหาชน