สวก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี