สวก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ ครบรอบ 15 ปี