สวก.จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย “ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดจากข้าวมีสี”