สวก. ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่2 : วิจัยขายได้