สวก. ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนำเสนอเทคโนโลยีเด่นบนเวที ในงาน Thailand Tech Show 2017