สวก. ร่วมโชว์ผลงานวิจัยในงาน "วันภูมิปัญญานักรบไทย 2560"