สวก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 10 ปี