สวก. จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย โครงการ “รวงข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ”