สวก. และ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ เบทาโกร ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร หนุนทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามนโนบายประชารัฐ