สวก. ผลักดันผลิตภัณฑ์อาหารจากทุนวิจัย สู่ ผลสำเร็จในงาน “Thaifex 2017 – World of Food ASIA 2017”