สวก. ร่วมกับ TCELS จัดกิจกรรมเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 2