สวก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 75 ปี