สวก. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรม “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเสริมใยอาหาร”