สวก. ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 125 ปี