สวก. จัดสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยี “ผลงานวิจัยกลุ่มเครื่องสำอาง”