สวก. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมทางวิชาการ “เวทีข้าวไทย 2559”