สวก. จับมือ กรมประมง คืน “หอยลาย” 1 ล้านตัว สู่ทะเลตราด ตามแนวพระราชดำริฯ