สวก. ร่วมงานแถลงข่าว"เปิดตัวผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากไฟโบรอินไฮโรไลเสท และน้ำมันดักแด้ไหม"