สวก. จัดงานประชุมการเปิดตัวเทคโนโลยี “งานวิจัยใช้จริง จากหิ้งสู่ห้าง: กลุ่มสมุนไพร”