สวก. เข้าร่วมนิทรรศการ งานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย