สวก. ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน IP Fair 2016