สวก. ต้อนรับคณะ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก