สวก. สนับสนุนทุนต่อยอดโครงการวิจัยกรมปศุสัตว์ “ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ สายพันธุ์ไข่ดก”