ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เข้าพบอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร