สวก. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่