สวก. ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการผลงานวิจัย ในงาน 7 Innovation Awards: Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย