สวก. ร่วมจัดงานสัมมนา "ยกระดับ SMEs ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ " Quality Up, Scale Up, Value Up