งานวิจัยข้าวไทยสุดเจ๋ง คิดค้นนวัตกรรมพัฒนาข้าวสามสายพันธุ์เพื่อเกษตรกรไทยในยุค 4.0