เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ต่างกันอย่างไร ใครรู้บ้าง?