ลงทะเบียนเข้างาน

หากมีความประสงค์จะสำรองห้องพัก ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์
(พักเดี่ยว 1,400 บาท พร้อมอาหารเช้า พักคู่ 1,600 บาท พร้อมอาหารเช้า) สามารถติดต่อสำรองห้องพักได้ที่ นางสาวสุชัญญา เปียผึ้ง 083-042-5888