สวก. จัดระดมความคิดเห็น เรื่อง “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง : จัดการอย่างไร ให้ปลอดโรค” 
  17 ธันวาคม 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  สวก. จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 4 
  17 ธันวาคม 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  สวก. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมทางวิชาการ “เวทีข้าวไทย 2557”  
  17 ธันวาคม 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  สวก. จัดประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการ “การศึกษาต้นทุนและอุปสรรคการขนส่งผลไม้เพื่อการส่งออกผ่านเส้นท 
  07 ธันวาคม 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
ดูทั้งหมด