สวก. จัดพิธีแถลงข่าวและกิจกรรมเสวนางานประชุมวิชาการนานาชาติด้านข้าว 
  20 ตุลาคม 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  สวก. พาคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน 
  17 ตุลาคม 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  สวก. จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิองค์ความรู้เรื่องอาหารและกระบวนการอนุบาลลุกหอยมุกน้ำจืด 
  26 กันยายน 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  สวก. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10”  
  14 กันยายน 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
ดูทั้งหมด