สวก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดงาน “Healthy Food, Good Life กินข้าว กินปลา” 
  03 เมษายน 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  สวก. นำคณะสื่อมวลชนเจาะลึกงานวิจัย ปาล์มน้ำมัน สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  31 มีนาคม 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  สวก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 35 ปี 
  31 มีนาคม 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  สวก. ทำบุญประจำปี ในวันคล้ายวันสถาปนา 
  19 มีนาคม 2557
  อ่านเพิ่มเติม>
 
ดูทั้งหมด