สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | คลังความรู้เฉพาะพืช | หน้า9

คลังความรู้เฉพาะพืช


 การผลิตลำไยให้ได้คุณภาพ

การผลิตลำไยให้ได้คุณภาพ

 การเพิ่มคุณภาพผลลำไย

การเพิ่มคุณภาพผลลำไย

 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการอบแห้งลำไยทั้งเปลือก

ข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการอบแห้งลำไยทั้งเปลือก

 เกษตรกรก้าวหน้า จ.เชียงใหม่ คุณบัญชาการ

เกษตรกรก้าวหน้า จ.เชียงใหม่ คุณบัญชาการ

 เกษตรกรก้าวหน้า จังหวัดลำพูน คุณวิชาญ

เกษตรกรก้าวหน้า จังหวัดลำพูน คุณวิชาญ

 เกษตรกรก้าวหน้า จ.จันทบุรี คุณสมชาติ

เกษตรกรก้าวหน้า จ.จันทบุรี คุณสมชาติ

 วิธีการรมกำมะถัน 1

วิธีการรมกำมะถัน 1

 ความต้องการธาตุอาหารลำไยและแนวทางการจัดการปุ๋ย ตอนที่ 1

ความต้องการธาตุอาหารลำไยและแนวทางการจัดการปุ๋ย ตอนที่ 1

 การกำจัดสารคลอเรต 1

การกำจัดสารคลอเรต 1

 การวิเคราะห์ดินอย่างรวดเร็วเพื่อการจัดการปุ๋ยลำไย 1

การวิเคราะห์ดินอย่างรวดเร็วเพื่อการจัดการปุ๋ยลำไย 1

 การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตเพื่อการผลิตลำไยอย่างปลอดภัย 1

การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตเพื่อการผลิตลำไยอย่างปลอดภัย 1

 การให้สารทางใบ 1

การให้สารทางใบ 1

 การปลูกลำไย

การปลูกลำไย