สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | คลังความรู้เฉพาะพืช | หน้า6

คลังความรู้เฉพาะพืช


 การเตรียมพื้นที่ปลูกลำไย

การเตรียมพื้นที่ปลูกลำไย

 โรคยอดไหม้ ผลร่วง

โรคยอดไหม้ ผลร่วง

 ด้วงหนวดพู่ ตอนที่ 1

ด้วงหนวดพู่ ตอนที่ 1

 หนอนสีแดงเจาะกิ่ง

หนอนสีแดงเจาะกิ่ง

 เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย

เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย

 ผีเสื้อเจาะผลไม้

ผีเสื้อเจาะผลไม้

 เพลี้ยกระโดดแฟลติด

เพลี้ยกระโดดแฟลติด

 หนอนกินช่อ

หนอนกินช่อ

 เพลี้ยไฟ

เพลี้ยไฟ

 ใบม้วนหงิก พุ่มแจ้ จากยาฆ่าหญ้า

ใบม้วนหงิก พุ่มแจ้ จากยาฆ่าหญ้า

 โรคพุ่มแจ้จากไรลำไย

โรคพุ่มแจ้จากไรลำไย

 หนอนมังกร

หนอนมังกร

 หนอนคืบ

หนอนคืบ

 วิธีการตัดแต่งกิ่งทรงฝาชีหงาย

วิธีการตัดแต่งกิ่งทรงฝาชีหงาย

 ขั้นตอนการปลูกลำไย

ขั้นตอนการปลูกลำไย