สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | เกษตรก้าวไกล | หน้า6

เกษตรก้าวไกล


 ที่นอนพอลิเมอร์เจล หุ้มยางพาราธรรมชาติ

ที่นอนพอลิเมอร์เจล หุ้มยางพาราธรรมชาติ

 ชุดตรวจสารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหาร (KU-AF2)

ชุดตรวจสารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหาร (KU-AF2)

 การเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืด

การเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืด

 หุ่นยนต์หยอดข้าวอัจฉริยะ

หุ่นยนต์หยอดข้าวอัจฉริยะ

 ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยการเกษตรรายประเภทฯ

ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยการเกษตรรายประเภทฯ

 น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิ

น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิ

 ข้าวเพื่อสุขภาพ

ข้าวเพื่อสุขภาพ

 เครื่องสำอางจากเปลือกกล้วย

เครื่องสำอางจากเปลือกกล้วย

 ฟ้าทะลายโจรรักษาไข้หวัดใหญ่

ฟ้าทะลายโจรรักษาไข้หวัดใหญ่

 สกัดโปรตีนจากขนไก่เป็นอาหารสัตว์

สกัดโปรตีนจากขนไก่เป็นอาหารสัตว์

 ตรวจสอบเชื้อไวรัสกล้วยไม้

ตรวจสอบเชื้อไวรัสกล้วยไม้

 สารเร่งผลผลิตกล้วยไม้ (ออร์คิด 80) 2

สารเร่งผลผลิตกล้วยไม้ (ออร์คิด 80) 2

 สารเร่งผลผลิตกล้วยไม้ (ออร์คิด 80) 1

สารเร่งผลผลิตกล้วยไม้ (ออร์คิด 80) 1

 เชื้อรากำจัดโรคข้าว

เชื้อรากำจัดโรคข้าว

 เครื่องล้างผักคลื่นอัลตร้าโซนิกส์

เครื่องล้างผักคลื่นอัลตร้าโซนิกส์