สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | คลังความรู้เฉพาะพืช | หน้า5

คลังความรู้เฉพาะพืช


 เกษตรกรตัวอย่าง จ.เชียงใหม่ คุณเลื่อน

เกษตรกรตัวอย่าง จ.เชียงใหม่ คุณเลื่อน

 วิธีเก็บเกี่ยว

วิธีเก็บเกี่ยว

 วิธีคัดเกรดและบรรจุหีบห่อ

วิธีคัดเกรดและบรรจุหีบห่อ

 ด้วงหนวดพู่ ตอนที่ 2

ด้วงหนวดพู่ ตอนที่ 2

 ผลลาย ผลแตก

ผลลาย ผลแตก

 เพลี้ยแป้งรากลำไย ตอนที่ 2

เพลี้ยแป้งรากลำไย ตอนที่ 2

 ระยะการบานของดอก และสัดส่วนของเพศดอก

ระยะการบานของดอก และสัดส่วนของเพศดอก

 การเปลี่ยนแปลงของผลลำไย

การเปลี่ยนแปลงของผลลำไย

 วิธีการปกป้องผึ้งจากสารเคมีฆ่าแมลง

วิธีการปกป้องผึ้งจากสารเคมีฆ่าแมลง

 แมลงที่มีความสำคัญระดับรอง

แมลงที่มีความสำคัญระดับรอง

 แมลงที่มีความสำคัญระดับรอง

แมลงที่มีความสำคัญระดับรอง

 หนอนกินเปลือกลำต้น ตอนที่ 2

หนอนกินเปลือกลำต้น ตอนที่ 2

 มวนลำไย

มวนลำไย

 เพลี้ยหอยหลังเต่า

เพลี้ยหอยหลังเต่า

 การเตรียมพื้นที่ปลูกลำไย

การเตรียมพื้นที่ปลูกลำไย