สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | เกษตรก้าวไกล | หน้า5

เกษตรก้าวไกล


 ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผู้ผลิต

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผู้ผลิต

 ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 สารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในเปลือกกุ้ง

สารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในเปลือกกุ้ง

 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เมล็ดมะขาม

การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เมล็ดมะขาม

 การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหา EMS/AHPNS

การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหา EMS/AHPNS

 ข้าวธัญพืชผสมถั่ว

ข้าวธัญพืชผสมถั่ว

 การศึกษาต้นทุนและอุปสรรคการขนส่งผลไม้ เพื่อการส่งออกผ่านเส้นทาง R3A สู่ตลาดประเทศจีน

การศึกษาต้นทุนและอุปสรรคการขนส่งผลไม้ เพื่อการส่งออกผ่านเส้นทาง R3A สู่ตลาดประเทศจีน

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อคุณภาพผักและผลไม้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อคุณภาพผักและผลไม้

 พัฒนาคน พัฒนาชาติ

พัฒนาคน พัฒนาชาติ

 การผลิตข้าวมอลต์นึ่งวิตามินบีสูงทางการค้า

การผลิตข้าวมอลต์นึ่งวิตามินบีสูงทางการค้า

 โครงการต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์

โครงการต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์

 โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด

โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด

 งานวิจัยลดโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก

งานวิจัยลดโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก

 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทของปลานิล

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทของปลานิล

 ชุุดทดสอบสังกะสีในภาคสนาม

ชุุดทดสอบสังกะสีในภาคสนาม